Prestatieafspraken met huurdersorganisaties en gemeenten

In al onze gebieden maken we prestatieafspraken met huurdersorganisaties en gemeenten.

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. De nu gemaakte prestatieafspraken vormen het samenwerkingskader voor – in de meeste gevallen – de komende vier jaar.

Hieronder bekijkt u de prestatieafspraken per gemeente: