Ons bestuur

Het bestuur is samen verantwoordelijk, maar elke bestuurders heeft eigen aandachtsgebieden, intern en extern. Sinds 1 juli 2015 bestaat ons bestuur uit Bert Halm en Mieke van den Berg.

Bert Halm

Bert Halm

De Raad van Commissarissen benoemde - na een zorgvuldig doorlopen wervingsproces - Bert Halm als bestuurder. Hij trad op 1 maart 2015 in dienst en nam op 1 juli 2015 de voorzittershamer over van Nico Nieman. Bert is een bruggenbouwer tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de corporatie. Bijvoorbeeld voor statushouders. Maar ook in algemene zin: hoe ondersteun je de dynamiek en de groei in onze metropool, waar onze nieuwe woningwet juist krimp ademt.

Mieke van den Berg

Mieke van den Berg

Mieke is sinds januari 2009 bestuurder. Ze maakt zich er sterk voor dat de bedoeling van ons werk centraal blijft staan. Zodat het vertrouwen wordt hersteld; van de samenleving in corporaties, maar ook van professionals onder elkaar.

Bestuurder vertelt

Regelmatig schrijft een van onze bestuurders een verhaal. Over een actueel onderwerp in ons vakgebied. Over iets wat hen aan het hart gaat, wat ze opvalt of waar ze zich over verbazen. 


Chat met ons