Eigen Haard verduurzaamt 1620 woningen in 2019 09 januari 2020

Eigen Haard leverde dankzij renovaties en het programma Samen verduurzamen, 1.620 verduurzaamde woningen op in 2019. De woningen maken gemiddeld twee of meer labelstappen.

‘Het was een topjaar’, zegt Peter Hildering, manager Duurzaamheid en Energietransitie van Eigen Haard. ‘We hebben 30 procent meer woningen aangepakt dan in 2018. Belangrijkste verbetering is dat we door onze persoonlijke benadering sneller draagvlak halen bij bewoners. We laten in proefwoningen zien wat we gaan doen en wat dat oplevert aan comfort en lagere energiekosten. Als bewoners willen, komen we langs voor een persoonlijke uitleg.’

Samen verduurzamen en renovaties

Het programma Samen verduurzamen is goed voor 1.200 verduurzaamde woningen. De aanpak bestaat uit het isoleren van muren, daken, vloeren en het aanbrengen van isolatieglas en mechanische ventilatie. Daarnaast plaatst de corporatie vaak zonnepanelen op de woning of het gebouw. Bij de 420 renovaties gaat het om een bouwkundige aanpak, warmte- en geluidsisolatie, vervangen van de installaties en het plaatsen van zonnepanelen.

Betere informatie en beperken overlast

‘Sommige bewoners zitten niet te wachten op verduurzaming van hun woning. Ze zien op tegen de rompslomp of tegen de huurverhoging’, zegt Hildering. ‘Ook daarvan leren we; hoe zorgen we voor betere informatie en beperken we de overlast. Gelukkig zijn er ook bewoners die hun woning of gebouw spontaan aanmelden voor een verduurzamingsaanpak, zoals de Fidelioflat in Amstelveen’. 

Slimmer werken voor meer snelheid

‘Met een vaste groep aannemers werken we steeds beter en sneller, vertelt Hildering. ‘Dat beperkt de overlast voor bewoners en dat zorgt op zijn beurt weer voor draagvlak bij nog op te starten projecten. Daarnaast hebben we afspraken met provinciale en gemeentelijke overheden over de flora- en faunawetgeving. Door af te spreken hoe we bedreigde diersoorten beschermen, hebben we een generieke ontheffing gekregen. Daarmee hoeven we niet voor ieder project een nieuwe aanvraag te doen. Dat scheelt veel administratie en tijd’.

Op weg naar een duurzame toekomst


In 2020 wil Eigen Haard 1.900 verduurzaamde woningen opleveren. ‘We hebben geen tijd te verliezen’, benadrukt Hildering. ‘We gaan de komende jaren volle kracht vooruit met het energiezuiniger maken van onze woningen. Bewoners besparen op hun energierekening en we dragen bij aan een beter milieu’.

Eigen Haard wil dat haar woningen in 2050 Co2 neutraal en circulair zijn. Daarvoor zet de corporatie in op isolatie, opwekken van schone energie, het hergebruik van materialen en adviseren van bewoners over energiegebruik.  Eigen Haard werkt in de metropoolregio Amsterdam aan betaalbare en goede huisvesting en heeft zo’n 57.000 woningen.