Twee nieuwe RvC-leden bij Woningstichting Eigen Haard 09 oktober 2020

Op 1 november 2020 treden Dieuwke Boxman en Hamit Karakus toe tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Eigen Haard in Amsterdam. Met hun komst bestaat de Raad van Commissarissen tijdelijk uit zeven personen. Eind 2020 neemt de huidige voorzitter Rob Zuidema afscheid. De RvC bestaat dan uit zes personen.

Dieuwke Boxman (45) is een ervaren bestuurder op het terrein van innovatie, ICT en digitalisering. Boxman werkt sinds 1999 bij Shell en heeft nu de functie van Chief Information Officer bij het bedrijfsonderdeel Integrated Gas. Zij is gespecialiseerd in grote (digitale) transformatietrajecten, waarbij de klant en langere termijn waardecreatie op de voorgrond staan. 

Hamit Karakus (55) is benoemd mede op voordracht van de huurdersorganisatie Alert. Karakus heeft bij verschillende maatschappelijke organisaties gewerkt. Als wethouder van de gemeente Rotterdam hield hij zich onder andere bezig met de volkshuisvesting. Op dit moment is hij algemeen directeur van platform 31 (nationaal kennis-en netwerkinstituut voor stad en regio) en Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO). Daarnaast is hij als bestuurlijk regisseur aangesteld door Minister Ollongren. De opdracht daarbij is om een duurzame oplossing aan te dragen om verlies van sociale huurwoningen van de Vestia woningportefeuille (in aantal gemeenten) te voorkomen. Hij beschikt daarnaast over een groot netwerk in de corporatiesector en kent de belangrijkste stakeholders.

De Raad van Commissarissen is blij dat Dieuwke en Hamit hun specifieke kennis en kunde voor Eigen Haard willen inzetten. Met hun benoeming is de samenstelling van de raad breder en nog diverser.
 
Namens de Raad van Commissarissen
Rob Zuidema