Semra mag in haar woning blijven 03 november 2020

De rechter heeft bepaald dat Semra in haar woning mag blijven wonen. De rechter vindt dat er sprake was van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden van Semra met haar overleden vader. Wij nemen deze uitspraak over en wensen Semra alle goeds.

Semra mag in haar woning blijven

In november schreven we onderstaand nieuwsbericht over Semra. De rechter heeft ondertussen bepaald dat er wel sprake was van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden en dat Semra dus in de woning kan blijven.

 

Nieuwsbericht 3 november 2020 - Een lastig dilemma

Op AT5 is een reportage verschenen over Semra. Haar vader is eind 2019 plotseling overleden en Semra wil graag in de woning blijven waar zij met haar vader woonde. Wij hebben dit goed bekeken maar helaas kan dat niet. De rechter gaat nu bekijken of ons oordeel juist is.

Allereerst is dit natuurlijk een heel droevige zaak (AT5 - nieuwsbericht). Je zal maar zo jong je vader verliezen. We krijgen ieder jaar zo’n twintig vergelijkbare verzoeken om bij overlijden van een ouder het huurcontract over te zetten op een achterblijvend kind.

Het wel of niet toekennen van de woning aan een kind dat achterblijft is een lastig dilemma. De aanleiding is vaak een droevige. Daarom kijken onze collega’s die dit moeten beoordelen heel goed naar de situatie en de regelgeving. We willen willekeur voorkomen. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk - in soortgelijke gevallen - op eenzelfde en eerlijke manier besluiten. Dat is fair naar degene die het betreft, naar woningzoekenden en naar mensen waar we eerder ook zo’n besluit voor genomen hebben.


Bij kinderen die achterblijven in hun ouderlijk huis en waarvan beide ouders zijn overleden zorgen wij er uiteraard voor dat zij niet op straat komen te staan. Soms kunnen zij in de woning blijven wonen. Maar als het om een grote woning gaat dan bieden wij een kleinere woning aan. Dit jaar hebben wij zo al zeven kinderen geholpen.

Rechter toetst ons oordeel

Op basis van de gegevens die we hebben ontvangen, hebben we het verzoek van Semra afgewezen. Volgens ons was er geen sprake van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden tussen haar en haar vader. En dit is een voorwaarde om het huurcontract eventueel over te zetten. Het is echter goed dat de rechter dit toetst.  We hebben in ieder geval toegezegd dat als de rechter ons gelijk geeft, Semra vanaf het moment van de uitspraak ruim de tijd – bijvoorbeeld zes maanden - krijgt om een andere plek te zoeken.

Een plek voor alle woningzoekenden

Het liefst willen we iedereen een plek geven. Maar helaas zijn er te weinig woningen en de wachtlijsten zijn lang. Daarom gaan we de komende jaren duizenden woningen bijbouwen. Betaalbare woningen voor mensen als Semra.