Eigen Haard en Alert over de huuraanpassing 23 april 2020

De adviesaanvraag op de huuraanpassing 2020/2021

We hebben intensief contact gehad met Huurdersvertegenwoordiging Alert over de huuraanpassing 2020. De voorstellen die wij hebben gedaan kwamen niet altijd overeen met de adviezen van Alert. Uiteindelijk zijn we samen met Alert op een compromis uitgekomen. Daarin zitten zaken waar beide partijen tevreden over zijn. Maar er zijn ook onderdelen waar Alert minder tevreden over is.

De spelregels van de overheid

De overheid heeft voor de huurverhoging van 2020 de volgende maximale percentages bepaald:

 • De gemiddelde kostenstijging, inflatie, is 2,6%. Dit vormt de basis van de huurverhoging;
 • Voor huishoudens met een inkomen tot en met € 43.574,- is de huurverhoging maximaal 5,1% ( inflatie + 2,5%);
 • Voor huishoudens met een inkomen boven de € 43.574,- is de huurverhoging maximaal 6,6% (inflatie + 4%).

Wat adviseerde Alert?

Alert zette in eerste instantie in op 0% huurverhoging. Daar konden wij niet in meegaan. We missen dan inkomsten die nodig zijn voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming.

We hebben met Alert overeenstemming bereikt over de huuraanpassing voor de volgende groepen:

 • Voor eenpersoonshuishoudens met een inkomen t/m € 23.225,-;
 • Voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 31.550,-;
 • Voor huishoudens met een inkomen t/m € 43.574,-;
 • Voor de vrije sector huur en overige huurcontracten, zoals bedrijfsruimtes, parkeren.

Gemiddelde huurverhoging maximaal 3,1 %, bij Eigen Haard 2,8 %

De huuraanpassing per huurder verschilt, maar de gemiddelde huurverhoging bij Eigen Haard is 2,8%, berekend over alle huurders. Dat is lager dan de maximaal 3,1 % die is afgesproken in de samenwerkingsafspraken van de gemeente Amsterdam, de corporaties en de Federatie Amsterdamse Huurdersorganisatie. In het beperken van de huurverhoging heeft Alert een belangrijke rol gespeeld.

Waar zijn Alert en Eigen Haard tevreden over?

 • 12.500 huishoudens wonen beter betaalbaar na deze huuraanpassing;
 • Zij krijgen een huuraanpassing lager dan inflatie óf geen huurverhoging óf zelfs huurverlaging;
 • Overige huishoudens wonen na huuraanpassing nog steeds betaalbaar;
 • Voor duurzaamheidsmaatregelen in nieuwe projecten (onder andere SAVE) wordt geen huurverhoging berekend. Hierdoor kunnen versneld woningen worden verduurzaamd en daalt de energierekening van bewoners.

Waar is Alert minder tevreden over?

 • De huuraanpassing is minder afhankelijk van kwaliteit woning;
 • Alert wilde een lagere inkomensafhankelijke huurverhoging voor huishoudens > €43.574,-. Alert zette in op 5,2 %. Het is 5,9 % en 6,6% geworden afhankelijk van de situatie.
 • Bij de huuraanpassing wordt geen rekening gehouden met het energielabel van de woning.
 • Alert vindt dat wij niet nauwkeurig genoeg hebben gekeken naar betaalbaarheid voor een deel van de middeninkomens. Daarbij wordt gekeken naar de maatstaven van het Nibud. Voor huishouden met een middeninkomen t/m € 53.068,- wilde Alert dat de huur maximaal € 863,- is. Eigen Haard topt de huren af op € 878,-.

Kijkend naar de toekomst

Gaan we eerder en intensiever met Alert in gesprek over de huuraanpassing 2021.