Uitspraak rechter NOM woningen en doorgaan met verduurzamen 17 april 2019

Eigen Haard verduurzaamt in hoog tempo zodat haar woningen fijner en zuiniger worden. De afgelopen jaren hebben we zo al duizenden woningen aangepakt.

Maar soms zit het tegen. De rechter heeft bepaald dat wij huurders in de Lieven Keersemakerstraat voor een nul-op-de-meter (NOM) renovatie geen redelijk voorstel hebben gedaan. De rechter vindt dat wij onvoldoende kunnen garanderen dat de woonlasten van bewoners voor en na de renovatie gelijk blijven. 

Nul-op-de-meter project Wegener Sleeswijk


De woningen maakten onderdeel uit van ons NOM project Wegener Sleeswijk. Daar wilden wij vijf blokken met 157 woningen aanpakken. In die aanpak maken wij de woning zeer energiezuinig. Nul-op-de-meter is een relatief nieuwe aanpak die we al toepassen in nieuwbouw- en bestaande eengezinswoningen. Voor portiekwoningen, zoals deze in de Lieve Keersemakerstraat, is het de eerste keer.

Na de eerste renovatie van 16 woningen van het eerste blok wilden de andere bewoners van dat blok deze renovatie niet in bewoonde staat. Ook vonden zij de onkostenvergoeding te laag. De rechter stelde ons in die twee zaken in het gelijk. Maar vanwege de doorrekening van de Energieprestatievergoeding en andere kosten aan de huurders, in combinatie met de onzekerheid van de toekomstige woonlasten, oordeelde de rechter dat het voorstel niet redelijk is. Wij beraden ons op de uitspraak en de voortgang van het project. De uitspraak leest u hier https://www.rec...RBAMS:2019:2543.

Doorgaan met verduurzamen

Wij blijven woningen verduurzamen, met name in ons programma Samen Verduurzamen pakken wij duizenden woningen aan.  Het streven is dat onze woningen in 2050 Co2 neutraal en circulair zijn.