Mieke van den Berg vertrekt bij Eigen Haard 29 oktober 2019

Vandaag heeft Mieke van den Berg (53), lid van de Raad van Bestuur van woningcorporatie Eigen Haard, de medewerkers laten weten dat zij toe is aan een nieuwe uitdaging. Haar voornemen is enige tijd geleden al met de Raad van Commissarissen en medebestuurder Bert Halm afgestemd.

Mieke van den Berg heeft ruim 20 jaar voor Eigen Haard gewerkt. Mieke van den Berg: “Eigen Haard twintig jaar terug is niet meer te vergelijken met de organisatie van nu”. Zes fusies en talloze reorganisaties heeft Van den Berg mede in goede banen geleid. Zij heeft adequaat geanticipeerd op conjuncturele pieken en dalen en Eigen Haard daar verstandig in mee laten bewegen. Mieke van den Berg: ”Altijd heb ik de lange termijn in het vizier gehouden, zodat de continuïteit en de dienstverlening van onze organisatie geborgd blijft.”

Ook op Europees niveau heeft Van den Berg zich ingezet voor de volkshuisvesting en de verbinding gemaakt naar de Nederlandse situatie. Zij is een ervaren bestuurder die de volkshuisvesting een warm hart toe draagt. Mieke van den Berg: “Een enorm mooie tijd heb ik gehad, waarbij ik er vooral naar toegewerkt heb Eigen Haard als professionele partij op de kaart te zetten. Om te zorgen dat Eigen Haard een club is waar je bij wilt zijn en waar men nieuwsgierig zoekt naar wat de volgende stap wordt, waar creativiteit ruimte krijgt. Er staat een gezonde woningcorporatie met een ambitie van deze tijd. En het allerbelangrijkste, waar het allemaal om draait: het belang van de huurder staat bij Eigen Haard meer dan ooit op het vizier.”

Mieke van den Berg is bijna 11 jaar bestuurder van Eigen Haard. Zij vindt het tijd om plaats te maken voor een nieuwe bestuurder die samen met bestuursvoorzitter Bert Halm Eigen Haard de toekomst in loodst. Mieke: “Ik heb in diverse bestuurssamenstellingen gewerkt, waarvan de afgelopen 4 jaar heel plezierig met Bert. Ik kan Eigen Haard met een gerust hart achter laten.”

Per 1 januari 2020 draagt Mieke van den Berg haar bestuurstaken over aan Bert Halm en zij rondt in januari en februari haar werkzaamheden af. Eind februari neemt Eigen Haard passend afscheid van haar. De Raad van Commissarissen spreekt haar waardering uit voor Mieke van den Berg en wat zij voor Eigen Haard heeft betekend. Rob Zuidema (vz RvC): “Met Mieke hebben we een goede bestuurder in huis gehad. Iemand die Governance hoog in het vaandel draagt. Met hart voor de zaak en met oog en oor voor de mensen. Een stevige en open bestuurder, die met een strak (financieel) beleid een gezonde organisatie achterlaat. Wij gunnen het haar van harte om invulling te geven aan haar wens om nieuwe uitdagingen aan te gaan en wensen haar veel succes.” 

De RvC van Eigen Haard start binnenkort, in goed overleg met de organisatie, de werving en selectie voor een nieuw lid van de Raad van Bestuur. 

Mieke2