Heeft u recht op huurbevriezing of huurverlaging? 03 april 2019

De Woonbond berichtte eind maart dat bepaalde huurders per 1 juli 2019 huurbevriezing of huurverlaging kunnen aanvragen bij hun woningcorporatie. Dit bericht zorgt voor veel vragen. Wij leggen u graag uit hoe het zit.

De Woonbond en de koepel van woningcorporaties AEDES hebben een sociaal huurakkoord gesloten. Daar staat onder andere in dat huurders die nu meer huur betalen dan voor hen haalbaar is, voor tijdelijke huurbevriezing in aanmerking komen. En huurders met een inkomen onder de inkomensgrens van de huurtoeslag en een huur boven de € 720,42, voor tijdelijke huurverlaging tot onder de € 720,42 in aanmerking komen. Dit is nog niet in de wet vastgelegd en gaat in 2019 ook niet gebeuren. Wij passen deze regeling dan ook dit jaar niet toe.

Maatwerk bij Eigen Haard

Wel hebben wij met onze huurderskoepel Alert maatwerkregelingen afgesproken. Die passen we toe als het inkomen onvoldoende is om de huur te kunnen betalen.

  • Is uw inkomen gedaald en heeft u een sociale huurwoning met een huur boven de huurtoeslaggrens (€720,42), dan kunt u een verzoek tot huurverlaging doen. Zo kunt u huurtoeslag aanvragen. 
  • Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging en te maken met een plotselinge inkomensdaling,  dan kunt een verzoek doen tot huurverlaging. Deze regeling komt bovenop de huidige wettelijke mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

Wij zijn in gesprek met de huurderskoepel Alert om nog meer maatwerk te ontwikkelen voor huurders die problemen hebben met betaalbaarheid. Binnenkort volgt meer informatie op onze website.