Enquête: ‘Geef bouw nieuwe woningen prioriteit’ 07 augustus 2019

We hebben huurders, woningzoekenden, professionals en medewerkers dit voorjaar gevraagd mee te denken over de belangrijke keuzes waar wij voor staan. Vier jaar geleden deden we dat ook. Via een digitale enquête hebben honderden respondenten hun mening gegeven. De resultaten zijn nu bekend…

Allereerst willen we de honderden respondenten bedanken voor hun deelname. De uitslagen van de enquête nemen we mee in het bepalen van onze ondernemingsstrategie.
 

Meer prioriteit aan nieuwe woningen

We vroegen respondenten 100 punten te verdelen over zes thema’s; leefbaarheid van de buurt bevorderen, dienstverlening aan bewoners verbeteren, energiezuinigheid van woningen verbeteren, bestaande woningen renoveren, huren laag houden en nieuwe woningen bijbouwen.
 
Gemiddeld genomen is de prioriteit verschoven van “huren laag houden” in 2015 naar “nieuwe woningen bijbouwen” in 2019. Vier jaar geleden was dat nog andersom. Daarbij maken verschillende groepen verschillende keuzes. Woningzoekenden geven prioriteit aan “nieuwe woningen bijbouwen”. Huurders vinden “huren laag houden” het belangrijkst.
 

Wel of niet voorop lopen met verduurzamen?

Daarnaast hebben respondenten hun mening gegeven over 10 verschillende stellingen. Vindt men bijvoorbeeld dat we een hogere huur mogen vragen als de kwaliteit van de woning ook hoger is? En moeten we wel of niet voorop lopen met verduurzamen? De antwoorden daarop leest u in de samenvatting van de enquête.