Woongeluk voor iedereen 14 februari 2018

Hoe kunnen verschillende doelgroepen gelukkig samen leven? Een groep van architecten, welzijnswerkers, mensen uit de corporatiesector en overige geïnteresseerden probeerden deze vraag te beantwoorden.

Team Eigen Thuis

In Amsterdam is nu 30% van de sociale woningen toegewezen aan kwetsbare doelgroepen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze doelgroepen fijn samen kunnen leven met andere groepen in de stad? Om deze vraag te beantwoorden schreven we een wedstrijd uit, de Woonchallenge, waar we iedereen uitdaagden om met een idee te komen voor een ideale mix van bewoners, voor woongeluk voor iedereen. Wij kozen voor het woonconcept van "Team Eigen Thuis", die een mix per verdieping en op basis van leef ritme, thuis- en groepsgevoel bedachten.

Pitchen in Pakhuis de Zwijger

De Woonchallenge leverde meer goede ideeën op voor woongeluk voor iedereen. Daarom kregen de bedenkers in Pakhuis de Zwijger de gelegenheid om hun idee te presenteren, zodat het ook door anderen kan worden opgepakt.

Chat met ons