Wij fuseren met De Goede Woning 24 juli 2018

Op 1 augustus fuseren we met Stichting De Goede Woning. Stichting De Goede Woning is actief in Driemond, Amsterdam en heeft 110 woningen.

Stichting De Goede Woning is te klein om het beheer en onderhoud kostenefficiënt uit te voeren. Door verscherping van wet- en regelgeving voor toegelaten instellingen dreigden de lasten voor de bedrijfsvoering dusdanig te stijgen dat de betaalbaarheid van de woningen in het gedrang komt. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur kunnen niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het WSW) voldoen.

Akkoord met fusie

De Goede Woning heeft daarom gezocht naar een fusiepartner. Dat zijn wij  geworden. Dat lag voor de hand omdat we al enkele jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning uitvoeren. De Autoriteit Woningcorporaties is akkoord met de fusie.

Huurders

Voor de huurders verandert er niet veel. Zij krijgen met dezelfde medewerkers en dienstverlening van Eigen Haard te maken. Daarnaast is de ‘Bewonersbelangenvereniging Driemond’ opgericht om de huurders in gesprekken met Eigen Haard te vertegenwoordigen. 

In Driemond

Alle 110 woningen van Stichting De Goede Woning staan in Driemond, stadsdeel Zuidoost. Wij hebben al 25 woningen in Driemond, namelijk het appartementencomplex De Kern, vorig jaar opgeleverd.  En we weten wat er speelt in dit deel van Amsterdam. We streven in onze buurtstrategie naar het behoud van sociale huur met mogelijkheden voor betaalbare middensegment huur om bij te dragen aan een gemengd aanbod voor alle woningzoekenden.