Hoge huur, laag inkomen? Betaal minder in 2019 21 augustus 2018

Hebt u langdurig een laag inkomen en woont u in een huurwoning met een in verhouding hoge huur? U kunt misschien minder huur betalen in 2019.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling? Meld u vóór 5 oktober 2018 bij de gemeente. Ga naar de website voor:

  • Overzicht van de corporaties die mee doen aan deze regeling
  • De bedragen ‘wat is een laag inkomen en weinig vermogen’
  • Alle overige voorwaarden
  • Downloaden van het meldformulier

Gemeente Amsterdam voert de regeling uit

De gemeente voert deze regeling uit in samenwerking met de woningcorporaties. De aanvraag dient u in bij de gemeente Amsterdam. Die controleert of u voldoet aan de voorwaarde laag inkomen en weinig vermogen. De gemeente informeert de corporatie. Die toetst uw inkomen aan de huur die u betaalt en informeert u per brief of u in aanmerking komt voor een lagere huur in 2019. 

Heeft u vragen bij het invullen van het  meldformulier? Bel de gemeente Amsterdam op 020 252 6000. U krijgt het meldformulier dan per post toegestuurd. 

Stuur het ingevulde formulier vóór 5 oktober 2018 naar de gemeente.