Huurverhoging 2018 19 april 2018

Vanaf eind april ontvangt u de huurverhoging 2018. De huurverhoging hangt af van uw inkomen en uw huidige huur. De huurstijging voor sociale huurwoningen is maximaal 3,9% voor inkomens onder de € 41.056. Het percentage is maximaal 5,4% voor inkomens boven de € 41.056.

Veel van onze huurders krijgen een huurverhoging van 1,15%. Dit is zelfs nog iets onder de stijging van de kosten van levensonderhoud in het afgelopen jaar. De bewoners die meer huurverhoging krijgen, betalen nu een huur die lager ligt dan past bij hun woning of inkomen. De gemiddelde huurverhoging voor alle bewoners van Eigen Haard is 2,3%.

Welke huurverhoging geldt voor u

  • Was uw inkomen in 2016 lager dan € 41.056, dan is uw huurverhoging 1,15 % of 3,5 %. Dit hangt af van uw huidige huur ten opzichte van de maximale huurprijs op basis van het aantal punten van uw woning
  • Was uw inkomen in 2016 hoger dan € 41.056, dan is uw huurverhoging 5,4 %
  • Woont u in een onzelfstandige woning, dan is uw huurverhoging 2,3% 

Waaraan besteden we de huur?

We besteden de huurinkomsten vooral aan het onderhoud van huurwoningen, zoals kleine reparaties en groot onderhoud. Maar we gebruiken de huuropbrengsten ook om woningen energiezuiniger maken. Bovendien betalen we jaarlijks belasting aan de overheid: de verhuurdersheffing. De huurverhoging is nodig om deze kosten te kunnen blijven betalen.


Huurverhoging vrije sector huur

Woont u in een vrije sector huurwoning, dan is  de huurverhoging afhankelijk van de afspraken in het huurcontract.U krijgt van ons een brief.


Regelingen en uitzonderingen

Met bewonersorganisatie Alert is een aantal maatwerkregels afgesproken. Daarnaast gelden er enkele uitzonderingen voor de huurverhoging. Op deze pagina kunt u zien of u voor een van deze regelingen in aanmerking komt.

  

 

Chat met ons