Gemeente Amstelveen en Eigen Haard nog niet eens over de prestatieafspraken 2019 12 december 2018

Woningcorporatie Eigen haard en de gemeente Amstelveen hebben nog geen akkoord bereikt over de prestatieafspraken 2019. Over vrijwel alle zaken zijn de twee partijen en de Bewonersraad Amstelveen het eens behalve over de start van de renovatie Watercirkel / Aquarius. We hopen in een vervolgoverleg snel tot een voor alle partijen bevredigend resultaat te komen.

Wat zijn prestatieafspraken?

Bewoners, gemeente en woningcorporaties stellen samen prestatieafspraken op. De afspraken zijn na uitvoerig overleg tot stand gekomen en zijn een concrete invulling van het woonbeleid in een gemeente. Over vrijwel alle zaken waren we het eens met de Bewonersraad Amstelveen en de wethouder Wonen, Rob Ellermeijer. De flat Watercirkel /Aquarius bleek echter een struikelblok.
 

Struikelblok en aanpak

Belangrijkste struikelblok is de aanpak van de flat Watercirkel / Aquarius", zegt Bert Halm, bestuursvoorzitter van Eigen Haard. "De wethouder streeft naar start uitvoering van de renovatie in het tweede kwartaal van 2020. Bij ons heeft dit project de hoogste prioriteit. Wat dat betreft zijn we het volledig met hem eens. We bespreken met de bewoners, verenigd in de klankbordgroep, hoe de renovatie zo snel mogelijk kan plaatsvinden. We kunnen echter niet beloven dat de werkzaamheden medio 2020 starten. We willen geen valse verwachtingen wekken bij bewoners en partners. Als de renovatie bijvoorbeeld in onbewoonde staat moet plaatsvinden dan moeten de huidige 150 huishouden tijdelijk of definitief elders worden gehuisvest. In een krappe Amstelveense woningmarkt waar elk jaar circa 500 sociale huurwoningen vrij komen, is dat een flinke uitdaging."

"Voor een renovatie gelden daarnaast wettelijke bepalingen en termijnen waar bewoners en wij ons aan moeten houden’, vervolgt Bert. ‘Bij een renovatie bezoeken we bijvoorbeeld alle bewoners individueel om met hen de keuzemogelijkheden te bespreken. Dat neemt veel tijd in beslag omdat bewoners goed willen nadenken over hun keuze. We willen het renovatieproces zorgvuldig doorlopen. Uit ervaring weten we hoe lang dat duurt.

Renoveren, verduurzamen en opknappen

"Ondanks dat de prestatieafspraken nog niet definitief zijn, gaan we natuurlijk gewoon door met ons werk. We verduurzamen de komende jaren 1100 woningen, renoveren enkele complexen of bereiden dat voor, huisvesten zo’n 50 jongeren en zorgen ervoor dat woningen veilig zijn. Waar sprake is van onderhoudsklachten gaan we er direct op af en repareren het."