Toewijzing nieuwbouw de Kern Driemond 09 oktober 2017

Binnenkort levert Eigen Haard in het dorp Driemond het nieuwbouwproject de Kern op. Het project bestaat uit 16 sociale huurappartementen en 9 vrije sector huurappartementen. Over de toewijzing van de sociale huurwoningen zijn in overleg met de dorpsraad Driemond bijzondere toewijzingsafspraken gemaakt. Hieronder leggen wij uit hoe wij de woningen de komende weken zullen toewijzen.

Complex

In nieuwbouwproject de Kern liggen 16 sociale huurappartementen  met een huurprijs tot € 710,68. Er zijn 10 driekamerwoningen en 6 vierkamerwoningen. Het project is geschikt voor alle huishoudens, maar door het type bouw en de aanwezigheid van de lift is het complex bijzonder geschikt voor senioren en jongeren. Eigen Haard biedt de woningen vanaf 10 oktober in 1 woningadvertentie aan via de website van WoningNet. Alle geïnteresseerden kunnen middels het reageren op deze advertentie hun belangstelling kenbaar maken. U moet hiervoor ingeschreven zijn als woningzoekende bij WoningNet.

In overleg met de dorpsraad in Driemond zijn de afgelopen periode afspraken gemaakt over de manier waarop Eigen Haard de sociale huurwoningen zal toewijzen. Hierbij is afgesproken dat Eigen Haard bij de toewijzing voorrang geeft aan inwoners uit het dorp Driemond. Daarnaast zijn bijzondere afspraken gemaakt over de voorrang voor jongeren en over de wijze waarop wij uw plaats op de kandidatenlijst bepalen.

Voorrang voor inwoners uit het dorp

In overleg met de gemeente Amsterdam mag Eigen Haard de sociale huurwoningen bij de eerste aanbiedingsronde met voorrang aanbieden aan ingezetenen uit Driemond. Iedereen die op het moment van aanbieden minimaal 2 jaar staat ingeschreven : wordt in staat gesteld bij de eerste aanbiedingsronde exclusief te reageren op de woningadvertentie.. Als uit de eerste advertentie niet voldoende kandidaten voortkomen om alle woningen te kunnen verhuren, zal de advertentie op een later moment worden herplaatst zonder voorrang voor inwoners van Driemond. Ook alle andere woningzoekenden kunnen dan reageren. Om vast stellen of u in aanmerking komt voor de voorrang, toetsen wij aan de hand van uw inschrijving in de basisregistratie of u inderdaad op het moment van aanbieden 2 jaar ingeschreven staat in het dorp Driemond. Bent u gedurende de laatste 2 jaar niet ingeschreven geweest op een adres in het dorp, maar woonde u daar wel? Of bent u een korte periode in de afgelopen 2 jaar uitgeschreven geweest? Dan voldoet u helaas niet aan de voorwaarden en moeten wij u afwijzen als kandidaat.

Selectie op volgorde van inschrijfduur in het dorp Driemond

Eigen Haard biedt de woningen aan via WoningNet. Veel kandidaten uit het dorp zijn niet gewend om via WoningNet naar hun woning te zoeken en hebben zich pas recent ingeschreven als woningzoekende in WoningNet om op dit project te kunnen reageren.

In overleg met de dorpsraad hebben wij daarom bij wijze van uitzondering afgesproken dat wij de woningen toewijzen op basis van inschrijfduur in de basisregistratie in het dorp Driemond. Dit betekent dat de kandidaten die volgens de basisregistratie de langste periode in het dorp Driemond hebben gewoond als eerste in de gelegenheid gesteld worden een woning te accepteren. Om uw inschrijfduur te bepalen maken wij gebruik van de gegevens uit de basisregistratie van de gemeente en vragen wij u mogelijk aanvullend een uittreksel op van het Bevolkingsregister aan te leveren. Hebt u in het verleden op verschillende momenten of adressen in Driemond gewoond, maar hebt u wel de laatste 2 jaar aaneengesloten ingeschreven gestaan in het dorp? Dan tellen we de periodes van inschrijving bij elkaar op.

Let op: omdat wij uw gegevens pas na de bezichtiging kunnen toetsen, kunnen wij u bij de bezichtiging geen informatie geven over uw plaats op de kandidatenlijst. Wij informeren u zo spoedig mogelijk na de bezichtiging over uw positie en kans op een woning.

Voorrang voor jongeren tot 28 jaar

Het dorp Driemond vindt het belangrijk dat ook jongeren een kans maken op een woning in het project. Daarom hebben wij in overleg met de dorpsraad besloten om 6 driekamerwoningen in het project met voorrang aan te bieden voor jongeren tot 28 jaar. Het gaat om woningen met de volgende huisnummers:14, 16, 20, 26, 28, 38. 
Binnen de groep  jongeren wordt voorrang gegeven aan de kandidaten die het langst staan ingeschreven in het dorp Driemond bij de basisregistratie. Wilt u in aanmerking komen voor een van de woningen die met voorrang voor jongeren wordt aangeboden? In de bezichtigingsbrief geven wij u informatie over de woningen die hiervoor zijn aangewezen.

Hoe weet ik of ik kans maak op een woning?

 Na de sluitingsdatum van de advertentie nodigen wij alle kandidaten die in WoningNet staan ingeschreven met een adres in het dorp Driemond per brief uit voor de woningbezichtiging. Bij deze bezichtiging kunt u een aantal modelwoningen bezichtigen en via een reactieformulier laten weten of u belangstelling heeft voor een of meerdere woningtypes. Mogelijk vragen wij u in deze fase al een aantal gegevens aan te leveren, waaronder een uittreksel van de basisregistratie, aan te leveren.
Na ontvangst van uw reactie en eventuele gegevens toetsen wij of u in aanmerking komt voor de voorrang en bepalen wij vervolgens uw positie op de kandidatenlijst. Wij informeren u daarna zo spoedig mogelijk over uw kansen op een woning en de benodigde vervolgstappen. Wij vragen dan nog aanvullende gegevens op. Een van deze gegevens is een inkomensverklaring 2016. Zonder deze verklaring is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor een van de woningen. Vraagt u deze verklaring daarom alvast op bij de Belastingdienst via 0800-0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Toewijzing vrije sectorwoningen

Komt u niet in aanmerking voor een sociale huurwoning in de Kern? Mogelijk kunt u in het project wel een vrije sectorwoning huren. Neem voor meer informatie over de vrije sectorwoningen contact op met Eigen Haard via 020 – 6801 801.

 


Chat met ons