Hulp voor lage inkomens 21 juli 2017

Zo’n 1400 Eigen Haardhuurders die langdurig een laag inkomen en in verhouding hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar een tijdelijke korting op hun huur. De huurkorting varieert van een klein bedrag tot 126 euro per maand. Op deze manier houden we wonen in de stad voor de lage inkomens betaalbaar.

Huurders uit Amsterdam die in aanmerking komen voor een vermindering van de woonlasten hebben een laag inkomen (tot 120% van het sociale minimum) en een relatief hoge huur. Voor hen is wonen iedere maand een flinke kostenpost. Een hoge huur betekent huurprijzen boven € 592,55 voor 1 en 2 persoonshuishoudens en € 635,05 per maand voor 3 of meer persoonshuishoudens.

Gemeentelijk Regeling Passende Huur

Vanaf 1 augustus 2017 krijgen deze huurders net als in 2016 een bijdrage van de gemeente voor hun hoge huur. We verrekenen deze bijdrage direct in de maandelijkse huurlasten. Wij voeren hiermee de regeling Passende Huur uit. Dit is een afspraak tussen de gemeente, de woningcorporaties van Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam.

De gemeente besloot vorig jaar Amsterdammers met een laag inkomen en een hoge huur drie jaar tegemoet te komen. Vanaf 2019 dragen de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur. De regeling verlaagt de maandelijkse woonlasten van circa 8000 huishoudens in Amsterdam. Het kortingsbedrag is afhankelijk van de hoogte van hun huur en huishoudsamenstelling.

Huurders aangeschreven door gemeente en Eigen Haard

Eigen Haard huurders die mogelijk in aanmerking komen voor korting in 2017, hebben in mei een brief van de gemeente gekregen. Als zij toestemming hebben gegeven voor het delen van hun inkomensgegevens hebben zij inmiddels van ons  persoonlijk bericht gehad of zij een huurkorting krijgen en hoe hoog die is.

Te duur wonen, dan voorrang bij een passende woning

Eenpersoonshuishoudens in Amsterdam met een minimum inkomen, die wonen in een voor hen te dure sociale huurwoning van 70 m2 of meer, met minimaal 4 kamers, kunnen in de toekomst met voorrang in aanmerking komen voor een kleinere en goedkopere woning. Die regeling werken we uit en komt op WoningNet.

Na 2017 verder

De regeling gaat in 2018 en 2019 ook door. Daarvoor kunnen huurders zich in het najaar weer bij de gemeente melden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen wonen in een huis dat ze kunnen betalen, hetzij door inkomensgroei of door te verhuizen. De kortingsregeling geldt in eerste instantie alleen voor huurders in de Amsterdam en wordt door de gemeente gefinancierd. De maatregel komt voort uit het Woonlastenakkoord en de prestatieafspraken die We met de gemeente Amsterdam hebben gemaakt.

Meer informatie

Op de website van de gemeente staat meer informatie over de regeling.

Chat met ons