Fusie met Stichting Stadsherstel 17 oktober 2017

Op 31 oktober fuseren de Stichting Stadherstel Amsterdam en Eigen Haard. Stadsherstel Amsterdam NV maakt geen onderdeel uit van deze fusie en blijft zich zelfstandig richten op het restaureren en herbestemmen van monumenten.

Stadsherstel Amsterdam NV is in 2013 gesplitst in een Naamloze Vennootschap (de NV) en een woningstichting (de Stichting). De afgelopen jaren is de administratieve last door toename van wet- en regelgeving voor de Stichting zo groot geworden dat het voor de NV steeds moeilijker werd om het werkapparaat te leveren. Voor de relatief kleine Stichting werd het moeilijk om een gezonde bedrijfsvoering te combineren met behoud van huurwoningen in het sociale segment. Een oplossing is gevonden door de panden onder te brengen bij Woningstichting Eigen Haard. Dit gebeurt met een fusie van beide partijen op 31 oktober. 

Behoud betaalbare woningen en gezonde exploitatie

De vastgoedportefeuille van de Stichting Stadsherstel Amsterdam omvat 91 panden (292 woningen en 57 bedrijfsruimten) in het centrum van Amsterdam. Stadsherstel startte vorig jaar een strategische heroriëntatie. Uitgangspunt was het behoud van betaalbare woningen, grotendeels in de sociale huursector, en een gezonde exploitatie. ‘We hebben verschillende gesprekken gevoerd en gekozen voor Eigen Haard’, zegt Niek Doornberg, directeur van Stichting Stadsherstel Amsterdam. ‘Bij Eigen Haard zijn de belangen van onze huurders en belanghebbenden in goede handen. En door aan te sluiten bij een grote corporatie is een duurzaam gezonde exploitatie mogelijk’.
 

Eigen Haard als fusiepartner

Eigen Haard is een stabiele woningcorporatie met zo’n 55.000 woningen. ‘Financieel heeft de fusie een beperkte impact voor Eigen Haard”, zegt Mieke van den Berg, bestuurder bij Eigen haard. ‘Maar vanwege het behoud van sociale huur in het centrum van Amsterdam is de fusie belangrijk. De woningen blijven voor het overgrote deel sociale huurwoningen. Het niet-sociale deel zetten we in voor de doorstroming van sociale huurders naar het middensegment’.

De keuze voor Eigen Haard is ook gemaakt omdat deze corporatie veel ervaring heeft met het onderhoud en beheer van monumentale panden in de Amsterdamse binnenstad. Daarmee is het architectonische erfgoed dat de woningen van de Stichting vertegenwoordigen, in goede handen.

Stadsherstel Amsterdam N.V.

Stadsherstel Amsterdam N.V. bezit circa 500 monumentale panden en blijft zich als monumentenbedrijf met een maatschappelijk doel inzetten voor het redden en de restauratie, herbestemming, verhuur, beheer en openstelling van monumentale panden in de Metropoolregio Amsterdam.Zo heeft de N.V. net het Fort bij Krommeniedijk opgeleverd. Dat Wereld Erfgoedmonument is gerestaureerd en herbestemd tot woningen voor 25 jongvolwassene autisten en  bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam. Maar ook in Amsterdam blijft Stadsherstel zich voor monumentenbehoud inzetten zoals bij het net door middel van crowdfunding gerealiseerde project ”Het kleinste Politiebureautje van Nederland”. In het bezit van de N.V. bevinden zich ook nog circa 200 sociale woningen.

Chat met ons