Aedes Benchmark 2017 - A en B voor Eigen Haard 23 november 2017

Elk jaar worden corporaties met elkaar vergeleken en wordt op verschillende prestatievelden een score toegekend. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde.

Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. Wij gingen voor een A voor de bedrijfslasten en een B voor het huurdersoordeel. En dat is gelukt!

De uitslag

Aedes kent dit jaar voor het eerst op alle 5 prestatievelden een letter toe. Vorig jaar was dit nog niet zo.

Prestatieveld  2017  2016 
Huurdersoordeel   B C
Bedrijfslasten   A A
Duurzaamheid  C -
Onderhoud & Verbetering  B -
Beschikbaarheid en betaalbaarheid  B -


Trots

We zijn trots op het resultaat. Wij vinden het oordeel van onze huurders ontzettend belangrijk. We werken dan ook hard aan het telkens verbeteren van onze dienstverlening. En dat werpt zijn vruchten af. We zitten opnieuw bij de koplopers in lage bedrijfslasten. De C die we kregen voor Duurzaamheid is geen verrassing. We zijn een grootstedelijke corporatie, met veel vooroorlogs en veel jaren 50/60 portieketagewoningen. Dat maakt de opgave groot. Die uitdaging gaan we aan, onze ambitie liegt er niet om. We maken dan ook extra vaart en verduurzamen vóór 2023 minimaal 12.000 woningen.

Verdieping

We gebruiken de uitslagen voor verdere verdieping. Wat leert dit ons. Wat kan beter. Wij kunnen hier weer mee aan de slag!

Chat met ons