Prestatieafspraken met huurdersorganisaties en gemeenten 16 december 2016

In al onze gebieden hebben we prestatieafspraken gemaakt met huurdersorganisaties en gemeenten.

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is geregeld in de herziene Woningwet. De nu gemaakte prestatieafspraken vormen het samenwerkingskader voor – in de meeste gevallen – de komende vier jaar.

Hieronder bekijkt u de prestatieafspraken per gemeente:

Chat met ons