Risicobeheersing en controle

Wij beheersen risico's en bewaken en controleren de kwaliteit van ons werk. Hier gebruiken we verschillende instrumenten voor.

Rapportage

Het bestuur rapporteert periodiek aan de raad van commissarissen over de resultaten. Deze worden gelegd naast de jaarplannen en de begroting.

Visitatie

In het voorjaar van 2011 is bij ons de maatschappelijke visitatie uitgevoerd. Bij onze fusiepartner Woongroep Holland is dit in de zomer van 2010 gebeurd. Lees meer over de visitatie

Integriteitscode

Het is belangrijk onze medewerkers integer zijn en integer handelen. Daarvoor hebben we samen met onze medewerkers een integriteitscode opgesteld.

Investeringsstatuut

Met dit statuut bepalen we het kader voor investeringsbeslissingen; borgen we de zorgvuldigheid en besluitvorming over investeringen en maken we de rollen binnen de organisatie duidelijk.

Treasury statuut

Dit statuut schept het formele kader waarin de financierings- en beleggingsactiviteiten moeten plaatsvinden. Het statuut geeft inzicht in de beheersing van, de verantwoordelijkheid over en het toezicht op de financierings- en beleggingsactiviteiten en de hieraan verbonden risico's.

Geschillencommissie

Wij leren van klachten. Zo kunnen wij ons verbeteren. Daarom hebben we een klachtenprocedure en een geschillencommissie. De geschillencommissie rapporteert jaarlijks in het jaarverslag.