Informatie voor leveranciers

Het is belangrijk dat uw facturen de juiste informatie bevatten, zodat wij u op tijd kunnen betalen. Op deze pagina leest u wat u, naast de wettelijke factuureisen, op de factuur moet vermelden. Wij maken onderscheid tussen algemene facturen, facturen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten en facturen voor Verenigingen van Eigenaren (VVE's) en overige administraties.

Algemene facturen voor Woningstichting Eigen Haard

 • Adressering: Eigen Haard, t.a.v. SSCF
 • De naam van de betreffende klant en/of het betreffende adres*
 • De betreffende afdeling of kostenplaats (vraag uw contactpersoon)
 • Contactpersoon bij Eigen Haard
 • Een duidelijke btw-specificatie (verlegd/niet verlegd, btw-percentage)
 • Opdracht- of ordernummer (indien van toepassing)
 • De betreffende regio (voorheen rayon) (indien van toepassing)

* Fusie Eigen Haard en Woongroep Holland
Per 11 januari 2011 zijn Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd. We zijn verder gegaan onder de naam Eigen Haard. Tot de komst van een geïntegreerd softwarepakket zullen verwerken wij facturen die gerelateerd zijn aan klanten of adressen van de beide partijen in de twee bestaande systemen. Wij vragen u daarom om facturen die betrekking hebben op klanten of adressen gescheiden aan te leveren (Woongroep Holland of Eigen Haard). Neem bij twijfel contact op met uw contactpersoon.

Facturen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten

 • Adressering: Eigen Haard, t.a.v. Projectadministratie
 • De projectnaam
 • Het projectnummer
 • Het opdrachtnummer
 • Contactpersoon bij Eigen Haard

Facturen voor VVE'n en overige administraties

 • Adressering: t.a.v. naam VVE, deelneming of bedrijf
 • Contactpersoon

Zorg voor alle benodigde gegevens

Voor het efficiënt verwerken van uw facturen is het belangrijk dat u de richtlijnen strikt toepast. Heeft u de benodigde gegevens niet bij de opdrachtverstrekking ontvangen? Vraag er dan zelf naar.

Factuurcontrole

Bij ontvangst van de factuur controleren wij of uw factuur voldoet aan de factuurvereisten. Als de factuur niet voldoet, kunnen wij de originele factuur terugsturen. U moet deze dan aanvullen met de gevraagde factuurvereisten.

Waar kunt u de factuur heen sturen?

Betaaltermijn

Uw factuur wordt pas betaald als hiervoor goedkeuring is gegeven door de verantwoordelijke budgethouder(s) van Eigen Haard en de vervaldatum in ons financiële systeem is bereikt. De vervaldatum in het financiële systeem hoeft niet persé overeen te komen met de door u aangegeven vervaldatum op de factuur. Wilt u na de vervaldatum de status weten van uw factuur? Neem dan contact met ons op.

Vragen?

Neem contact op met uw contactpersoon bij Eigen Haard of met het crediteurenteam van het Shared Service Center Financiën via crediteuren@eigenhaard.nl of (020) 6 801 801.

Wij stellen geen prijs op acquisitie en nemen deze niet in behandeling.

Bijlage

Download Inkoopvoorwaarden Eigen Haard Amsterdam
(PDF bestand, 101 KB)