Bewonerscommissie Wegener Sleeswijk Zuid

Leden

Mevrouw S. van Horssen, Jacob van Weesenbekestraat 67
Mevrouw L. v.d. Lubbe, Jacob van Weesenbekestraat 59
De heer S.J. Siderius, Jacob Tilstraat 8
De heer H. Teernstra, Willem van Hembyzestraat 10

BC Wegener Sleeswijk