Bewonerscommissie Vogelbuurt (Noord I & II)

Bewonerscommissie Vogelbuurt (Noord I & II) komt op voor de belangen van huurders van Eigen Haard in de Vogelbuurt.

Leden en contactgegevens

Voorzitter
de heer H.J. Janissen
Meeuwenlaan 121 A
1021 HZ Amsterdam
tel.: (020) 6 325 422

Secretaris
mevrouw P. van Staveren
Meeuwenlaan 121 A
1021 HZ Amsterdam
tel.: (020) 6 320 514