Bewonerscommissie Veensteyn

Bewonerscommissie Veensteyn komt op voor de belangen van de huurders van de woningen aan de Van Heuven Goedhartlaan 125-323 in Amstelveen.

Leden en contactgegevens 

Voorzitter
Mevrouw L. Sickle
Van Heuven Goedhartlaan 221
(020) 6 474 617 

Secretaris
De heer E. Kooij
Van Heuven Goedhartlaan 265
(020) 8 222 822

Penningmeester
Mevrouw M. Broerse
Van Heuven Goedhartlaan 275
(020) 6 478 305

Lid
Mariska Polij
Van Heuven Goedhartlaan 153

Marjan van Hooft
Van Heuven Goedhartlaan 269
(06) 83 16 41 28