Bewonerscommissie SumatraKraton

Bewonerscommissie SumaKraton komt op voor de belangen van bewoners in de Sumatrakade 331-737 (oneven), Kratontuin 2-12 (even) en Majanggracht 1.

E-mailadres: bc.sumatrakraton@outlook.com