Bewonerscommissie Stadioncomplex

Bewonerscommissie Stadioncomplex vertegenwoordigt de bewoners van Stadionweg 250 t/m 288, Achillesstraat 44 t/m 62 en Herculesstraat 71 t/m 137.

Net zoals u zijn wij bewoners (en huurders van Eigen Haard). Bewoners die hopen dat deze woningen en buurt aangenaam blijven om in te wonen. Misschien kunnen wij via de bewonerscommissie een beetje invloed uitoefenen op ons woongenot en onze directe omgeving. Mochten er zaken zijn die u met ons wilt aankaarten, schroom niet om het aan een van ons te vragen.

Leden en contactgegevens

Leden 
Carla Rol
Andre Schoonhoven
Paul van Ede

Contact
Andre Schoonhoven
020) 6 189 612

Paul van Ede
(020) 6 795 570

Chat met ons