Bewonerscommissie Regenboog

Bewonerscommissie Regenboog komt op voor de belangen van huurders van Eigen Haard aan de Van Heuven Goedhartlaan 791-929 in Amstelveen.

Contactgegevens

regenboogflat@gmail.com

De heer P. Roos
Van Heuven Goedhartlaan 843
1181 LC Amstelveen

Mevrouw A. de Gans
Van Heuven Goedhartlaan 855
1181 LC Amstelveen

De heer J. van der Wielen
Van Heuven Goedhartlaan 835
1181 LC Amstelveen