Bewonerscommissie Punter

De bewonerscommissie Punter te Amstelveen komt op voor de belangen van de huurders van de eensgezinswoningen en maisonettes van Eigen Haard van Punter 1-373 (FCL-016201) en Punter 2-443 (FCL-126101).

Leden en contactgegevens 

Voorzitter
De heer C. Spinhoven 
Punter 97
1186 PN Amstelveen
Tel. 020-6404214 
Email: spinhoven41@kpnmail.nl

Penningmeester
De heer R.R. van der Roest
Punter 287
1186 PW Amstelveen
Tel. 020-6433232
E-mail: r.vdroest@ziggo.nl

Lid
Mevrouw E.S. van Geel-Van der Schatte
Punter 383
1186 RA Amstelveen
Tel. 020-6430327
E-mail: csvangeel@gmail.com

De heer F. Schrijer
Punter 99
1186 PN Amstelveen
Tel. 06-41286201
Email: fredericschrijer@hotmail.com

Redactieleden
De heer F. Schrijer

Chat met ons