Bewonerscommissie Park Krayenhoff

Bewoners Belangencommissie Park Krayenhoff komt op voor de belangen van huurders van de appartementen van Eigen Haard aan de Geometrielaan 88 t/m 110 en 122 t/m 266 in Uithoorn.

Contactgegevens

E-mail: bbpkuithoorn@gmail.com   
Telefoon: 06-30786749

Voorzitter
Piet ten Brink

​Secretaris
​Els Vermeer

​Penningmeester
​Johan Groot