Bewonerscommissie Ons Huis

De bewonerscommissie Ons Huis komt op voor de belangen van de bewoners van Eigen Haard in complex 611 en 612.

Adressen complexen


Anske Lammingastraat 1 t/m 8, 9 t/m 37J (oneven)
Jacob Krausstraat 1 t/m 10
Johan Ramaerstraat 2 t/m 8 (even)
Louis Bouwmeesterstraat 1 t/m 15
Pieter Calandlaan 54 t/m 76 (even)
Van Mourik Broekmanstraat 41-103 (oneven).

 

Leden en contactpersonen 

Contact
Adjoeba Sumter
bc_onshuis@live.nl

Voorzitter
Peter van der Wal

Penningmeester
Perry van der Kooij

Lid
Jolanda Ott