Bewonerscommissie Nieuw Sloten

De bewonerscommissie Nieuw Sloten komt op voor de belangen van de huurders van Eigen Haard in de complexen 616 en 617: Delen van de Laan van Vlaanderen, Vlimmerenstraat, Zelzatestraat, Lokerenstraat, Vorselaarstraat, Roeselarestraat en de Berlaarstraat.

Leden en contactgegevens 

Contact
dhr. Gerard Hein
Lokerenstraat 36
1066 SP Amsterdam
bewonerscommissienieuwsloten@gmail.com

Voorzitter
Mw Out-Scott

Penningmeester
Jeffrey Koningstein