Bewonerscommissie Neptunus

Bewonerscommissie Neptunus komt op voor de belangen van de huurders van Eigen Haard in de flat Neptunus, aan de Watercirkel in Amstelveen.

Leden en contactgegevens 

Voorzitter/secretaris/penningmeester
Karin Herscheid-Vis (1e etage)
Watercirkel 20
1186 LV  Amstelveen
06 51 54 05 16
hkfherscheid@ziggo.nl

2e Voorzitter/secretaris/penningmeester
Gerard Cligge (8e etage)
Watercirkel 138
1186 LZ  Amstelveen
(020) 6 411 258
gmcligge@live.nl

Leden
Joost Lenz (2e etage)
Watercirkel 26
1186 LV  Amstelveen
(020) 6 461 819
joostlenz@gmail.com
 
Ben Hendriks (3e etage)
Watercirkel 56
1186 LW  Amstelveen
(020) 6 739 750
ben.hendriks@familiehendriks.me
 
Wim Verzijl (4e etage)
Watercirkel 78
1186 LW  Amstelveen
(020) 6 416 490
willem.verzijl@kpnmail.nl

John van Duren (5e etage)
Watercirkel 100
1186 LX  Amstelveen
06 81 80 60 97
jvanduren@ziggo.nl

Wil Admiraal (6e etage)
Watercirkel 116
1186 LX  Amstelveen
(020) 6 437 817
wiladmiraal@gmail.com

Cees Rits (7e etage)
Watercirkel 140
1186 LZ  Amstelveen
(020) 6 454 917
crits@ziggo.nl

Chat met ons