Bewonerscommissie Jan Lievens

Bewonerscommissie Jan Lievens komt op voor de belangen van huurders van Eigen Haard aan de Jan Lievensweg in Amstelveen.

Contactgegevens

E-mail: bcjanlievens@gmail.com

Voorzitter
Emie Veltman
Jan Lievensweg 16
1181 TJ Amstelveen

Penningmeester
Joke Bos
Jan Lievensweg 9
1181 TH Amstelveen

Secretaris
Inge van Olphen
Jan Lievensweg 35
1181 TH Amstelveen
06-10448305

Leden
Nicolien Leuverman
Jan Lievensweg 25a
1181 TH Amstelveen

Trudy Ebbelinghaus
Jan Lievensweg 21a
1181 TH Amstelveen