Bewonerscommissie Indië 4, 5, 7 en 12

De bewonerscommissie (BC) Indië 4, 5, 7 en 12 komt op voor de belangen van huurders in een aantal woningcomplexen in de volgende straten: Zeeburgerdijk, Kramatweg, Ternatestraat, Soembawarastraat, Niasstraat, Gorontalostraat en Menadostraat.

Leden

Voorzitter
Brieuc-Yves (Mellouki) Cadat

Penningmeester
Zaïdi Arezki

Secretaris
Slimane Kourbali

Leden
Ali Ammi
Abdul Qaddour
Hetty van ‘t Zet

Weblog van BC Indië 4, 5, 7 en 12