Bewonerscommissie Eerste Oosterparkstraat

De bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders in de Eerste Oosterparkstraat 157 - 245. In het blok wonen huurders en eigenaren. De Bewonerscommissie overlegt met de VvE en Eigen Haard over het onderhoud en woongenot in het complex. Bij het voor- en najaarsoverleg en de schouw met Eigen Haard is een vertegenwoordiger van de VvE aanwezig.

Leden en contactgegevens

Voorzitter
Frits Regter
fritsregter@gmail.com  

Penningmeester
Henk Zijlstra        

Secretaris/contactpersoon
Sanny Hollander
sannyhollander@gmail.com

Lid
Wil Kreuger
Carlien Schmidt