Bewonerscommissie Donjons

De bewonerscommissie Donjons komt op voor de belangen van de huurders van Westhove 350-446 en 448-506 in Amstelveen.

Leden en contactgegevens

Leden
Corrie van Ommeren
Laura Schooten
Linda Veenvliet
Thea Wessels

Contact
donjons2012@gmail.com