Bewonerscommissie De Roos

De Roos komt op voor de belangen van de huurders aan Bestevaer 54 t/m 62 A t/m H.

Leden 

Voorzitter:
Olphert Brouwer
o.brouwer2@upcmail.nl

Secretaris
Monique Kesseler

Penningmeester
Siegfried Motyl