Bewonerscommissie De Ontmoeting

Bewonerscommissie De Ontmoeting komt op voor belangen van bewoners in de Nicolaas Tulplaan 250-364 en 370-444 in Amstelveen.

Leden en contactgegevens

E-mail: ontmoetingamstelveen@gmail.com
Postadres: Nicolaas Tulplaan 366, 1186 DT Amstelveen


Voorzitter en (tijdelijk) secretaris
De heer P.J. de Groot
(020) 696 41 04

Penningmeester
Mevrouw M. Baars de Wit

Redacteur nieuwsbrief
De heer R. Ackermann