Bewonerscommissie Amerbos

Bewonerscommissie Amerbos komt op voor de belangen van Eigen Haard-huurders aan Amerbos 838-1025 XV in Amsterdam.

Leden en contactgegevens

Secretariaat
06 22 961 761
bc@amerbos.com

Voorzitter
Mona Oldenkotte

Secretaris
Yvonne C. Belonje

Penningmeester
Willeke Happé

Alg. lid
Els Buijsman