Conclusies enquetecommissie verdienen plaats in volkshuisvesting

05-08-2014 De afgelopen weken heb ik terug gekeken op de openbare verhoren van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties. De commissie verdient een pluim voor de zorgvuldige aanpak en het degelijke werk. Maar wat is het beeld dat blijft hangen? Een Maserati, falend financieel beleid, bedrog, afschuiven en zwalkend overheidsbeleid.
meer

Mieke van den Berg
Bestuurder Mieke van den Berg
Chat met ons