Werken aan de juiste dingen

Column Mieke van den Berg

27 augustus 2015

Bestuurder Mieke van den Berg

We moeten ons aan talloze regels en wetten houden. En niet alle regels en wetten dragen bij aan de bedoeling. Terwijl die centraal moet staan.

Wij houden ons graag aan de regels

We willen vooral doen wat nodig is voor onze klanten en houden ons aan de regels. Maar soms komen we in een spagaat om de huurder van dienst zijn én alles volgens de regels te doen.

De paarse krokodil

Kent u hem nog? De paarse krokodil. We hebben er een aantal van in ons werk. Maar het lijkt ongepast om te vragen om deregulering, in een branche die aan alle kanten aan banden wordt gelegd. En ik voel de angst om niet aan de regels te voldoen. Omdat we bijvoorbeeld geen goedkeurende verklaring van de accountant krijgen. En dus ploeteren we door.

Mateloze frustratie; een voorbeeld

Wij moeten exact aantonen aan wie wij sociale huurwoningen toewijzen. Dit kunnen wij in 99,9 % van de gevallen. Maar in 0,1% van de gevallen is dit lastig. Bijvoorbeeld wanneer wij verhuren aan instellingen die mensen met een zorgvraag begeleiden. Gerespecteerde organisaties die goed werk doen. Wij verzorgen de woning, de instelling helpt de cliënt. Ieder zijn vak.

So far so good. Maar als een cliënt vertrekt komt een nieuwe cliënt. En daar ontstaat de paarse krokodil. Telkens opnieuw moeten wij toetsen op de toewijzingscriteria. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de instelling. Die heeft geen inkomensadministratie op woningniveau en zij vinden ons onnodig streng. Het gevolg? Iedereen is er druk mee. Extra administratie, een papierberg en uitzoekwerk dat de cliënt niet ten goede komt. En we doen het nog ook. Zodat de accountant kan garanderen dat alle informatie juist en volledig is. Ook voor die 0,1%.

Bergen werk en slimme trucjes

We kunnen en willen niet stoppen met het verhuren aan instellingen. Of ze een inkomensadministratie laten bijhouden. We passen slimme trucjes toe en in sommige gevallen zijn er korte termijn oplossingen. We sluiten bijvoorbeeld een begeleidingscontract af of trekken de  huur op tot € 1 boven de sociale huurgrens. Maar regels zijn er om dingen duidelijk te houden en fraude te voorkomen. Ze moeten niet aanzetten tot afdwalen van het doel. En niet uitlokken tot het omzeilen er van.

Laten we het nu oplossen

Er zijn vast eenvoudige oplossingen. In dit geval kunnen we bijvoorbeeld verhuren aan zorginstellingen, zonder de verantwoordingsplicht op het object of individu. Maar met een abstractere overeenkomst of een bestuurdersverklaring. Wij leveren de woningen die ze nodig hebben. Zij beloven dat ze die naar eer en geweten gebruiken. En dan op elkaar vertrouwen. Ook dat is weer een omweg. We praten al een tijd over dit probleem. Maar een echte oplossing zie ik nog niet.

Stop de paarse krokodil!

Mijn zorg is dat we steeds meer regels krijgen. En ik overweeg om ‘gewoon’ met dit soort paarse krokodillen te stoppen. Dan maar geen stempel van de accountant. Eens kijken hoe verstrekkend de consequenties zijn. Het zorgt er allicht voor dat de oplossing dichterbij komt. Een oplossing die ons dichterbij de bedoeling brengt.

Mieke van den Berg, Bestuurder