Wat gaan we doen met €200 miljoen?

Column Mieke van den Berg

05 juli 2017

Bestuurder Mieke van den Berg

We zeggen het zo dikwijls: Duurzaamheid hoort inmiddels ook bij onze taak. Voor bewoners en hun portemonnee. En het hogere doel: het milieu. We werken er dan ook hard aan. Niet zonder succes. Het moet wel sneller. In 2021 gemiddeld label B en 30 jaar later CO2-neutraal. Daar ligt de lat.

Natuurlijk hebben we al veel bereikt

We slepen duurzaamheidsprijzen in de wacht: Koningsvrouwen van Tuinen van Bret, TRIME. En elk jaar verbetert de energie index van onze woningen door onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Zo renoveren we Het Schip van label G naar A. En maken we dit monument ook direct klaar om moeiteloos over te schakelen naar gasloos. Zelfs ons oudste gebouw ‘Indie 1’ tilden we dit jaar met een renovatie naar label B. Onze nieuwbouwwoningen zijn sowieso energiezuinig. Voorzien van duurzame materialen en zoveel als mogelijk wordt circulair ingezet. Last but not least, we motiveren onze huurders om hun woning zo duurzaam mogelijk te gebruiken.

Mega-operatie: de duurzaamheidsmarathon

Evengoed heeft een derde van onze woningen nu nog een E/F/G label. Veel van onze woningen zijn oud, soms zelfs monumentaal. Daar begint onze duurzaamheidsmarathon mee. Een mega-operatie die heel veel tijd en geld vraagt. Niet alleen van ons. Maar ook van bewoners. 

En wat zijn nu de beste technieken en toepassingen? De keuze is enorm. We kunnen ons geld maar één keer investeren. Ook al worden we liever niet ingehaald door nieuwe betere oplossingen, we starten nu toch met de marathon. 

Het moet veel sneller

Wachten is geen optie. Op het niveau van ‘de wereld’ lijkt onze bijdrage misschien schamel. Maar we doen mee met iets wat heel belangrijk is. Voor deze generatie huurders en de generaties die gaan komen. De inzichten en oplossingen van vandaag zetten we nu in. De technische doorbraken die nog gaan komen passen we al gaande weg toe. We wachten niet langer af, of de discussie over de verhuurdersheffing beslecht wordt. Of de politiek dit écht wel vraagt. Of er aanpassing van regels komt voor snelle verduurzaming. Of het wel écht nodig is…

Samen met onze huurders

De huurders van nu bepalen of we E/F/G in een sprint weg kunnen werken. Wij vragen onze huurders: ‘Wie wil eerst‘ om deze marathon mee te doen. Want huurders die nu hun vinger opsteken, hebben het grootste voordeel.  Hoewel een deel van de kosten terugkomen in de huur, zien huurders de opbrengsten terug in de energierekening. En zij kunnen helpen de duurzaamheidsmarathon op gang te brengen. Niet alleen voor zichzelf. Maar ook voor nieuwe generaties. Wie wil nu de laatste nog zijn!

Klaar voor de start… Af…

De financiering, die hebben we geregeld. Zo kwamen we een lening van € 200 miljoen overeen met de EIB. We zijn gestart met onze verduurzamingsmarathon. Een marathon  van ruim dertig jaar, met veel wegen naar de eindstreep. Wellicht verandert de route onderweg hier en daar. Maar we staan op scherp, zijn fit en barsten van de energie. We gaan er voor! Wie doet mee?


Mieke van den Berg, Bestuurder
Chat met ons