Visitatie 2019 mooie cijfers en nog volop ruimte voor verbetering

Column

21 november 2019

Iedere vier jaar vragen we onze stakeholders wat ze van ons vinden. Huurdersorganisaties en gemeenten waar we werken beoordelen ons op onze ambities, betrouwbaarheid en transparantie.

Uit het onderzoek - officieel heet het visitatie - blijkt dat onze stakeholders behoorlijk positief over ons zijn. We geven goed inzicht in onze mogelijkheden. We komen onze afspraken na en we zijn voor onze stakeholders een prettige samenwerkingspartner die staat voor haar principes. Als eindcijfer krijgen we een 7,7. Vier jaar geleden was dat nog een 7,3. Een mooie verbetering.

Afspraken en zichtbare resultaten

We voeren een open dialoog met onze stakeholders. We vragen en luisteren. Vervolgens combineren we dat met onze ambities en maken we afspraken waar iedereen zich in kan vinden en waarvan de resultaten ook goed te zien en meetbaar zijn. Afspraken zoals goed onderhoud, dienstverlening, meer sociale huurwoningen, verduurzaming en investeren in wijken die het nodig hebben. Want afspraken zijn mooi, het is het resultaat dat telt. 

Inleven in de ander

We proberen ons ook zo goed mogelijk in te leven in de positie van die stakeholder. Wat heeft een wethouder nodig om voor zijn of haar gemeente een succesvol huisvestingsbeleid te kunnen voeren? Hoe zorgen we dat huurdersorganisaties voldoende inzicht hebben om goede afspraken samen te kunnen maken? Met welke uitdagingen hebben zorgpartijen te maken zodat de aansluiting met ons werk goed verloopt? We geloven dat als je dit doet een samenwerking tot stand brengt waarin iedereen zich prettig voelt en waarin we samen voor het beste resultaat gaan.

Het kan nog beter. Op naar een 8

We zijn blij met dit cijfer. En op hetzelfde moment kan het wat ons betreft nog beter. De communicatie met huurders en stakeholders gaan we echt meer aandacht geven. Niets menselijks is ons vreemds en bij Eigen Haard werken we met 600 mensen: we moeten vaststellen dat wij niet altijd op het juiste moment door hebben wat er écht speelt. Stakeholders zien soms dat organisatorisch gedoe een snelle oplossing van problemen in de weg staat. Het zijn zaken waar we graag en iedere dag opnieuw in willen verbeteren. Want een cijfer is maar een cijfer. Maar toch, een dikke 8 over een paar jaar zou toch mooi zijn.

Lees het hele rapport

Bert Halm en Mieke van den Berg

 

,