Over financieel gezond gesproken

Column Mieke van den Berg

01 mei 2017

Bestuurder Mieke van den Berg

Elk jaar kijken we terug op onze prestaties van 2016. Want verantwoorden moet – veelvuldig - en dat doen we transparant. Zeker als het over prestaties en financiën gaat.

Belangrijke cijfers

Wij vinden de cijfers in ons jaarverslag over de betaalbaarheid van onze woningen het belangrijkst. Bijvoorbeeld dat  30% van de woningen die wij verhuren een huur heeft onder de € 430. Of dat de gemiddelde huur € 514 bedraagt. Ook vinden we onze investeringen van groot belang. In 2016 was dat € 156 miljoen in nieuwbouw en renovaties en  € 78 miljoen aan onderhoud en reparaties. We hebben 288 nieuwe huurwoningen opgeleverd en 355 in aanbouw. En dragen we bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot van ons vastgoed. Dat zijn getallen waar we trots op zijn. Een absolute voorwaarde blijft dat we financieel gezond zijn.

Over financieel gezond gesproken

Maar het is ons jaarresultaat van € 1.2 miljard dat nogal in het oog springt. Een resultaat waar menig onderneming de champagne voor open trekt. Maar niet in ons bedrijf, want het is geen prestatie. Het is slechts het resultaat van nieuwe regels in de woningwet. Een administratief resultaat door de herwaardering van ons vastgoed. Die stond eerst tegen de historische kostprijs in de boeken en nu tegen de marktwaarde. Deze waarde weerspiegelt wat woningen op de markt “doen” en betekent voor ons een imposante waardestijging. Dat maakt overal een groot verschil, maar vooral in en rondom Amsterdam. Een verschil van € 1.1 miljard.

We hebben niet ineens € 1,1 miljard meer te besteden

Nee, we hebben niet ineens een vette bankrekening met € 1,1 miljard meer er op. Ons vastgoed is wel veel meer waard. En dat staat nu ook op papier. Maar onze huurders blijven dezelfde huur betalen. Door de waardestijging krijgen we dus geen cent meer binnen. Het is papieren winst. Om te weten wat er met het echte geld gebeurt, kijk dan naar ons huishoudboekje. Daar laten we zien dat alle huuropbrengsten, na aftrek van kosten en aflossingen, volledig geïnvesteerd worden in onze woningen.

Stenen zijn nu ook op papier meer waard

Je kunt deze opwaardering vergelijken met overwaarde van een eigen huis. Zolang je er blijft wonen dan is overwaarde ‘monopolygeld’. Je kunt het geld pas gebruiken als je je woning verkoopt. En laten we dat nu juist maar mondjesmaat doen. Want ons doel is juist zo veel mogelijk betaalbare huurwoningen aanbieden.

Het is een getal op papier, geen geld op de bank

We hadden evengoed een goed resultaat.  Maar dus niet meer geld in kas dan anders. Ons vastgoed is in de loop van de jaren in waarde gestegen. En dat is nu ook op papier goed zichtbaar. Er is een voordeel. En dat is dat we nog kredietwaardiger zijn dan we al waren. Maar let op: geld lenen kost geld. Ook voor ons. Uiteindelijk kost de waardestijging helaas geld: we moeten daardoor méér verhuurdersheffing betalen.

Waar het uiteindelijk om gaat: Alle opbrengsten terug investeren

Zoals altijd investeren wij onze opbrengsten weer terug in de woningmarkt. Dat is wat we altijd deden en wat we blijven doen. De komende jaren met een flinke schep er bovenop, want we hebben de ontwikkelcapaciteit en de rente is laag. Het moment om te investeren is nu. Niet dankzij, maar ondanks die € 1,1 miljard.

Mieke van den Berg, Bestuurder