Na het jaarverslag nog even dit

Column Bert Halm

21 juni 2016

Voorzitter bestuur Bert Halm

Vorige week publiceerden wij ons jaarverslag. We laten zien dat we een solide wooncorporatie zijn. Dat we ons – met ziel en zakelijkheid – inzetten voor onze doelstellingen. En daarmee prachtige resultaten boeken. Met – ondanks een verlies in 2015 - een onverminderd gezonde financiële positie.

Trots. Toch? Ja we zijn trots.

We kunnen de huren relatief laag houden en verhuren aan die mensen die ons het hardst nodig hebben. En we leverden nieuwe huurwoningen op. Naar omstandigheden maakten we de juiste keuzes. We hadden immers een flinke periode te maken met politieke onzekerheid, economische crisis, een gebrek aan vertrouwen door schandalen en een onzekere markt. In retrospectief voeren wij een uitstekende, gedegen koers.

Liever vooruit kijken

Natuurlijk vind ik het belangrijk om terug te kijken en verantwoording af te leggen. Maar nog belangrijker is vooruit kijken. Want we willen meer dan vertrouwen en financiële continuïteit. Wij willen dat zo veel mogelijk mensen betaalbaar kunnen wonen. Investeren in nieuwe huurwoningen. In duurzaamheid. In een goede oplossing voor statushouders en verwarde mensen. En we blijven op grote schaal renoveren. Wij willen van hervormen en bezuinigen naar investeren en groeien.

Opnieuw investeringsruimte bepalen

Na een periode van onzekerheid, kunnen we nu opnieuw onze investeringsruimte bepalen. Administratief gezien hadden wij – door een andere bedrijfswaarde - in 2015 een verlies. En in 2016 zal het waarderen van ons vastgoed op marktwaarde – op papier - voor een forse winst zorgen. Maar zoals Aedes het verwoordt: ‘bakstenen zijn geen bankbiljetten’. Evengoed zijn wij een solide corporatie. En we hebben investeringsruimte.

Dat doen we samen

Met gemeenten en huurdersorganisaties maken we prestatieafspraken. Voor nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid en bijzondere groepen. Wat we nog meer nodig hebben? Dat de verhuurdersheffing (voor ons dit jaar 42,6 mln!) wordt omgezet naar een investeringsfonds. Zoals het COELO al in haar evaluatie schrijft: de verhuurdersheffing is een rem voor het aantal sociale huurwoningen. Wij willen dat het geld van de heffing niet naar de staatskas gaat, maar wordt geïnvesteerd in onze bloeiende Metropool. Zodat het voor iedereen – met een laag of een wat hoger inkomen – haalbaar is om er te wonen.

Serieus ambitieus

Wij transformeren van ‘best braaf’ naar ‘serieus ambitieus’. Met onze nieuwe ondernemingsstrategie varen wij een nieuwe koers. We werken met lef aan grofweg dezelfde doelen. Woningzoekenden, huurders en de gemeenten schreeuwen er om.

Bert Halm, Voorzitter
Chat met ons