Ons jaarverslag en het nieuwe normaal

Column Bert Halm

11 mei 2020

Voorzitter bestuur Bert Halm

Vorige week is ons Jaarverslag 2019 gepubliceerd. Vanuit het huidige coronaperspectief lijkt vorig jaar een eeuwigheid geleden. Toch is het goed even terug te kijken; geen toekomst zonder verleden.

We hebben ruim 600 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Van tijdelijke woningen voor starters tot eengezinswoningen. Het is gelukt ruim 1600 woningen te verduurzamen, vooral door goed met bewoners samen te werken. We hebben meer wijkbeheerders aangesteld, houden de kosten goed in de hand en behalen mooie cijfers voor de dienstverlening. We behaalden een AA score op de AEDES Benchmark. Mooie resultaten die we dit jaar willen doortrekken. Onder andere door een steeds betere digitale dienstverlening die juist nu zijn waarde bewijst.

Lees hier ons Jaarverslag 2019

Naar het ‘nieuwe normaal’

De beperkingen van de coronacrisis hebben invloed op de dienstverlening, renovaties, onderhoud en het overleg met bewoners. We hebben ons echter snel aangepast en veel ontdekt de afgelopen maanden. Een aantal zaken nemen we graag mee naar het ‘nieuwe normaal’. Zaken die achteraf gezien eigenlijk heel normaal zijn. 

Van mens tot mens...

Wat coronacrisis ons laat zien is dat echt contact – van mens tot mens - ontzettend belangrijk is. Onze wijkbeheerders spreken nu telefonisch veel oudere bewoners. Dat stellen ze op prijs. Maar net zo belangrijk, het helpt ons beter in te schatten waar eventuele problemen ontstaan; bij de persoon zelf of bij een buurman- of vrouw. Dit soort contact helpt ons, met onze partners, eerder hulp te bieden waar dat nodig is.

Denken vanuit de buurt

In dat ‘nieuwe normaal’ denken en werken we meer vanuit de buurt en haar bewoners. Door meer in gesprek te zijn met bewoners, het uitbreiden van netwerken en het vergroten van onze kennis wat er in buurten speelt, kunnen we eerder doen wat nodig is om het leven in de buurt prettig te houden.

Een mooi voorbeeld is hoe we bewoners willen betrekken bij het gebruik van winkel- en bedrijfspanden onder woningen. Dat zijn plekken die veel invloed hebben op de leefbaarheid van een buurt. Vorig jaar hebben we voor een bedrijfspand in Nieuw West de buurt gevraagd wat zij daar willen. Dat bracht veel enthousiasme en betrokkenheid met zich mee en het geeft de buurt een zet in de richting die bewoners hebben bepaald.

Dit zijn de eerste schetsen van wat voor mij het ‘nieuwe normaal’ is; meer persoonlijk contact, eerder hulp bieden waar dat nodig is en buurtbewoners op alle manieren betrekken bij hun buurt. Klinkt eigenlijk al heel normaal. 

Bert Halm, Voorzitter