Jaarverslag 2017: Investeringen zorgen voor € 54 miljoen tekort

Column Mieke van den Berg

30 april 2018

Bestuurder Mieke van den Berg

Ons Jaarverslag 2017 laat zien dat we er goed voor staan. We zijn een actieve woningcorporatie die veel investeert in een regio met een gespannen woningmarkt. Dat zorgt wel voor een tekort van € 54 miljoen op de sociale huur.

2017 in het kort


We maakten 3.357 mensen blij met de sleutel van hun nieuwe huurwoning. 30% van deze
mensen heeft een huur onder € 500. We zetten in op doorstromen en dat werpt zijn vruchten af. 52% van onze huurwoningen in het middensegment konden we verhuren aan mensen die een sociale huurwoning achterlieten. Zo komen die weer beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. We verduurzaamden 1.302 woningen en bouwden 706 duurzame nieuwe woningen.

Betaalbare huur en beweging in de woningmarkt


Een betaalbare woning in onze regio is allesbehalve een vanzelfsprekendheid. Iedereen die een woning zoekt of wil verhuizen kan daar over meepraten. Met een gemiddelde huurprijs van € 525 leveren wij in ieder geval een bijdrage aan betaalbare sociale huurwoningen. Dat geldt voor bestaande huurders maar ook voor nieuwe huurders; die betalen een prijs die past bij het inkomen en huishouden. Anderzijds zitten er ook groepen woningzoekenden klem. Gelukkig lukt het om sociale huurders te laten doorstromen naar middensegment woningen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen de afgelopen jaar is gestegen en ze naar een groter huis willen. Zo brengen we in ieder geval wat beweging in de woningmarkt. En aan de andere kant bouwen we flink door om het aanbod te vergroten.

€ 1.043 Tekort per sociale huurwoning


Per sociale huurwoning komen wij € 1.043 tekort. ‘Huh’, hoor ik u zeggen, de Woonbond beweert toch dat corporaties zo’n € 1.500 winst per woning  maken?’ Dat klopt, maar de Woonbond rekende de investeringen in renovaties, nieuwbouw en verduurzaming niet mee. Die investering is bij ons € 2.684 per sociale huurwoning en is broodnodig om straks voldoende, goede en duurzame woningen aan te kunnen bieden. Dat is onze maatschappelijke opgave nu en voor de komende jaren.

Hoe besteden wij uw huur en investeren we? Bekijk ons huishoudboekje.    

Financieel gezond, dus ruimte om te lenen


Dat we over 2017 een jaarresultaat boeken van ruim een miljard door de waardestijging van de woningen, daar hebben we het niet over. Want bij elkaar kwamen we voor de sociale huur vorig jaar gewoon zo’n 54 miljoen euro tekort. Dat is veel geld en hebben we natuurlijk niet op de bank. Gelukkig hebben wij de ruimte om dat bij te lenen. We staan bekend om ons degelijk financiële beleid, en dat betaalt zich nu letterlijk uit. Maar om dit op langere termijn vol te houden moeten we keuzes maken. Zeker ook omdat verduurzaming naar gasloze woningen een enorme uitdaging is.  En daar heb ik het graag de volgende keer over.
Mieke van den Berg, Bestuurder