De Deltawerken, Johan Cruijff en de Nederlandse volkshuisvesting

Column

27 februari 2019

Waar zijn we trots op? De Deltawerken, Rembrandt, onze openheid en Johan Cruijff. Ze liggen voor de hand. Maar in dat rijtje hoort ook de volkshuisvesting thuis. Want daarin hebben wij, Nederlanders, iets unieks opgebouwd.

In geen land ter wereld staat de huisvesting voor de mensen met een laag inkomen op zo’n hoog niveau als bij ons. Sinds de start van de volkshuisvesting, pakweg begin vorige eeuw, hebben tientallen miljoenen mensen en gezinnen betaalbaar en goed kunnen wonen. 

Dwarsdenkers en visionairen 

Het waren de dwarsdenkers en visionairen die zich druk maakten om menswaardige huisvesting. Wij kijken - 110 jaar later - met diep ontzag naar wat zij hebben bereikt. Zij zagen dat een maatschappij alleen tot volle wasdom kan komen als mensen een normaal huis hebben.  

Zij waren ‘disrupters’ zonder dat ze daar op uit waren. Ze werden belachelijk gemaakt omdat hun sociale huurwoningen een echt toilet en badkamer hadden. Waren ze nu helemaal betoeterd om de arbeider zo in de watten te leggen?  Ze trokken zich er niets van aan en bouwden ware arbeiderspaleizen, zoals het wereldberoemde Het Schip.

Publieke sector zonder subsidie

Die idealen hebben zich in ruim 100 jaar ontwikkeld tot een enorme sector die zich zonder directe subsidie bedruipt. Ook uniek. Welke maatschappelijke sector redt het zonder staatsteun of subsidies; de zorg, het onderwijs of onze gezamenlijke veiligheid, ze worden grotendeels direct door de staat gefinancierd. En dat is prima. Maar de sociale volkshuisvesting staat op eigen benen. En stel je voor, hoe zou de stad, of ons land, eruit gezien hebben zonder de sociale volkshuisvesting. 
 

Bezieling voor de buurt

Naast al die woningen hebben corporaties de zorg voor de buurten. Voor de samenhang en de leefbaarheid. Mensen die bij corporaties werken voelen aan wat bewoners en wijken nodig hebben. Ze sturen er bezielde wijkbeheerders en bewonersbegeleiders op af. Ze zoeken de samenwerking met de gemeenten of met zorginstellingen om samen problemen op te lossen.

De Nachtwacht verpatsen we ook niet 

Er is nog veel te doen. Veel te verbeteren. Hier en daar is de bureaucratie te ver doorgeslagen. Voelen onze bewoners soms te veel afstand. Maar dat is geen reden om de sector te belagen zoals nu gebeurt. Want de sociale huisvesting doe je niet in de uitverkoop. De Nachtwacht verpatsen we immers ook niet.Mieke van den Berg, Bert Halm
Bestuur Eigen haard

Eigen Haard bestaat op 8 september precies 110 jaar . We vieren dat met een columnserie waarin we onze geschiedenis en de toekomst met elkaar verbinden. 

,