Een groene toekomst - Jaarverslag 2018

Column Bert Halm

29 april 2019

Voorzitter bestuur Bert Halm

In ons jaarverslag kunt u alles lezen over onze prestaties in 2018. Over de huren, het onderhoud, de investeringen en over verduurzamen.

Want linksom of rechtsom. Maatschappelijk scepsis of niet. Het energiezuiniger maken van woningen gaat door. Dat schrijven we ook in ons jaarverslag 2018. Doe je het niet voor het milieu en een groene toekomst, dan doe je het voor het wooncomfort. Doe je het niet voor het betaalbaar houden van de woonlasten dan doe je het om de woningen waardevast te houden. Kortom, kiezen voor verduurzaming is een goede keuze. 

Samen met u

Al jaren maken we woningen energiezuiniger. En we leren. We krijgen steeds meer bewoners enthousiast voor een energiezuinige woning. Soms vragen bewoners er zelf om, zoals de bewoners van de Fideliolaan in Amstelveen. Soms gaat het mis. Bewoners zien op tegen de werkzaamheden of de huurverhoging, die overigens altijd lager is dan de besparing op de energierekening. Of de rechter steekt er een stokje voor. Maar het aantal geslaagde projecten is vele malen groter dan de projecten waar het niet goed loopt. En natuurlijk is het ook klantvriendelijker om aan de gang te gaan bij bewoners die de verduurzaming wel zien zitten. 

Energiezuinig en circulair

In 2018 hebben we bijna 1300 woningen verbeterd en energiezuiniger gemaakt door isolatie. Onze nieuwbouw is energiezuinig en we zetten de eerste stappen naar circulariteit. Zoals ons circulair getransformeerde woonproject Starters Up/Noorderliefde. Of startblok Elzenhagen, een project met tijdelijke woningen dat we circulair ontwikkelde.

Onze ambitie is om Co2 neutraal te zijn in 2050. Daarom investeren we fors, vooral in isolatie van onze woningen. Het meeste geld steken we in ons programma Samen Verduurzamen. We geven daar de komende vijf Jaar zo’n € 254 miljoen aan uit. Veel geld. Maar een weloverwogen keuze voor een groene toekomst.

Ons huishoudboekje

Uiteraard staat er nog veel meer in ons jaarverslag. Over de huurontwikkeling en de krapte op de woningmarkt. Over ons werk in de buurten en over onze financiële prestaties. Voor dat laatste hebben we de belangrijkste cijfers omgezet naar een beknopt huishoudboekje. Daarin kunt u precies zien hoe wij de huur die we ontvangen besteden. Hoeveel we moeten bij lenen voor de investeringen. En natuurlijk de enorme bedragen die we moeten afdragen in de vorm van heffingen en belastingen.  

Bert Halm, Voorzitter